אמנת שירות

מדיניות החזרת והחלפת מוצרים- קרולינה למקה

החזרת מוצרים וקבלת החזר כספי מכוח החוק

 1. תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) תשע"א-2010 אינן חלות על מוצרי החברה.
 2. למרות האמור, בכדי לספק ללקוחותיה חוויית קנייה ברמה הגבוה ביותר, ולפנים משורת הדין, מאפשרת החברה ללקוחותיה להחזיר בתוך 2 ימי עסקים מהרכישה כל מוצר, שלם ותקין שלא נעשה בו שימוש, כנגד הצגת חשבונית עסקה מקורית, או פתק החלפה, למעט משקפיים שנרכשו באמצעי התשלום המפורטים בסעיף 4 למטה, ובכפוף לכל התנאים המפורטים בסעיפים 8 עד 12 למטה, בהם פורטו מגבלות לגבי מצב המשקפיים, מגבלות לגבי עדשות מרשם, מגבלות לגבי משקפיים שנרכשו במבצע ומגבלות לגבי סניף אילת.
 3. החזר כספי בגין מוצר שהוחזר כאמור בסעיף 2 למעלה, יבוצע במועד ביטול העסקה, ככל שניתן (ולכל המאוחר בתוך 7 ימי עסקים) באותו האופן בו בוצע התשלום, ובדומה להסדר שנקבע בתקנות ביטול עסקה.
 4. לא ניתן לבטל עסקה שבוצעה באמצעות תווי קניה/ שובר מתנה/ כרטיס מגנטי נטען.

החלפה/ זיכוי

 1. לאור תודעת השירות המפותחת של החברה, ורצונה לספק ללקוחותיה חוויית קנייה טובה, מפעילה החברה מדיניות החלפה נרחבת במסגרתה ניתן להחליף בתוך 14 ימים מהרכישה, כנגד הצגת חשבונית עסקה מקורית, או פתק החלפה, כל מוצר שלא נעשה בו שימוש והוא שלם ותקין, למעט משקפיים שנרכשו באמצעי התשלום המפורטים סעיף 4 למעלה, ובכפוף לכל התנאים המפורטים בסעיפים 8 עד 12 למטה, בהם פורטו מגבלות לגבי מצב המשקפיים, מגבלות לגבי עדשות מרשם, מגבלות לגבי משקפיים שנרכשו במבצע ומגבלות לגבי סניף אילת.
 2. ההחלפות ייעשו במוצר אחר הקיים במלאי בעת ההחלפה, או לחילופין כנגד שובר זיכוי לניצול באחד מסניפי הרשת, בתוקף של שנתיים מיום מסירתו.
 3. החברה לא תישא באחריות בגין אובדן או השחתה של זיכוי/ שובר מתנה/ כרטיס מגנטי נטען, והאחריות בגין אלו תחול על הלקוח בלבד.

התנאים להחזרת ו/או החלפת מוצר

 1. החזרת מוצר או החלפתו תעשה רק בכפוף לכך שהמוצר, על כל הפריטים הנלווים לו, הוחזר, באריזה בה נרכש, מבלי שהוסרו ממנו כל סימן או מדבקה שהיו צמודים לו בכל דרך שהיא, ובתנאי שלא נעשה במוצר כל שימוש, והוא שלם ותקין, ואין בו כל פגם.
 2. מדיניות ההחלפה וההחזרה לא יחולו על משקפיים שהורכבו בהם עדשות מרשם, ועל העדשות עצמן, בין אם הורכבו על ידי החברה, ובין אם על ידי גורם חיצוני, ולא ניתן יהיה להחליף פריטים אלו או להחזירם בשום מקרה.
 3. מוצר שנרכש במבצע יזוכה על פי מחיר המבצע בלבד. במכירות בהן ההנחה מותנית ברכישת 2 פריטים גם יחד- כמו פריט שני ב-50% הנחה, יהיו ההחזר הכספי או הזיכוי, מותנים בהחזרת שני המוצרים גם יחד. אם יוחזר מוצר אחד בלבד, אזי בעת החזרתו ינוכה מלוא סכום ההנחה שניתנה בגין שני המוצרים.
 4. ההחזרות/החלפות יכולות להיעשות בכל אחד מסניפי הרשת (למעט החזרות לסניף באילת או לגבי מוצרים שנרכשו באילת, אשר מוגבלים כאמור להלן בסעיף 12).

כללי

 1. לא ניתן לממש שובר זיכוי שניתן באילת ו/או להחליף מוצר שנרכש באילת ו/או לקבל זיכוי ו/או החזר כספי בגינו, בסניפי החברה מחוץ לאילת, ולהיפך – אלא בהתאם למגבלות המע"מ החלות לפי הדין.
 2. לקוח שירכוש משקפיים אופטיים באילת, ויבקש לקבלם באחד מסניפי החברה מחוץ לאילת, יידרש להוסיף, במעמד ביצוע העסקה, מע"מ בגינם.
 3. מוצרים שנפל בהם פגם יוחלפו בהתאם להוראות החוק.

אחריות ותיקונים

לקוחות החברה ייהנו מאחריות לשנה בגין פגם בייצור על כל דגמי המשקפים.
במקרה של פגם החוסה תחת האחריות, יוחלף המוצר או יתוקן, לשיקול דעת החברה. בהיעדר מוצר זהה במלאי, יינתן ללקוח שובר זיכוי או מוצר חליפי שווה ערך, לבחירת הלקוח.

שירותי אופטיקה

חברתנו אינה מבצעת בדיקות ראייה. רכישת משקפיים אופטיות נעשית על בסיס מרשם עדכני מאופטימטריסט בלבד, הנמסר על ידי הלקוח.
לבחירת הלקוח, ועל אחריותו בלבד, תאפשר החברה שימוש במכשיר הקורא נתוני עדשות, כחלופה למסירת מרשם מאופטימטריסט, ובמקרה שכזה, אין למסור עדשות שרוטות ו/או בעלות ציפוי פגום – שכן התוצאה עלולה להיות שגויה.
נכונות הנתונים שנקראו על ידי המכשיר, יהיה מצב העדשות שנקראו אשר יהיה, הם באחריות הלקוח בלבד.
החברה לא תהיה אחראית בגין כל נזק שייגרם ללקוח בגין מתן מרשם שגוי.
מומלץ לעבור בדיקת ראייה אצל אופטימטריסט מורשה, כדי להבטיח שימוש במרשם עדכני ומתאים.

שירות הלקוחות

טלפון : 1-700-55-00-77
שעות פעילות: ימים א'-ה' בין השעות 09:00 ל-17:00.
תאריך הצגת המודעה ותחולת מדיניות ההחזרה:4.6.2015
לרשימת סניפי קרולינה >>